Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMKHUMBI

1 UBaba osezulwini
Wakhile umkhumbi,
Kuwona simenywe sonke
Ukuthol'igumbi.

Emkhunjin'ikhon'indawo,
Ngena nje,shesha-ke,
Emkhunjin'ikhon'indawo,
Ikwanele wena nam'.

2 Lomkhumbi-ke uyini,pho,
Ungatholwaphi na?
Unguye uJesu kristu,
Ukhona nathi la.

3 Kwavulw'umnyang'ohlongo-
thin'.
Lapho babemhlaba;
Siphepha khona ekufen'
Kuyona lenqaba.

4 USim'yoni ewubonile
Lomkhumb'omuhle hle.
Wavalelis'umhlab'ethi:
\Ungimukise-ke!\

5 Nomphangi esekufeni
Wacasha kuwo-ke;
UJesu wamthembis'ethi:
\Uyoba-nami le.\

6 Ngena-ke kungakavalwa,
Ubengaphandle,wo!
Phangisa nxa usamenyawa,
Uyosindiswa,nzo.

UMKHUMBI