Molimo o sa utloile

1 Molimo o sa utloile Lillo tsa bahlophehileng Kajeno hle! lifedile Ke thabo e phethehileng Chorus Ahe ngoana oa Maria U hlotse lefu! Ua phela! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 2 O hatakeletse fatshe Satane ea

Mkhulumsebenzi

Refrain: Yebo ngiyabona (Yes now I see) Yebo ngiyakholwa (Yes now I believe) Mkhulumsebenzi owenzayo (The great work you’re doing) Kulendawo (In my heart) Yebo ngiyabona (Yes, now I see) Sengiyabona (And now I see)

Morena ke o tshepile

Morena ke o tshepile [In God I trust] Lefika la kamehla [My rock at all times] Ho wena ke iketlile [In You I find rest] ke kgotso, thabo feela [There’s peace, happiness only] Onkise qhobosheaneng