Bonang sona

Sefela Sa 347 Bonang sona O fihlile, Jesu ngaka ya batho O lerato, O sebete Bonang ke yena Jesu *******Chorus ******* O! bitso, le ratehang Ke le letle ha kaakang Ha le binwa ke batho