Download the app from the following stores:

Get it on Google Play Get it on blackberry world Dilela1

Your Favourite Hymns in Setswana | Sesotho| Tsonga | Venda | Zulu

Hymn Index

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O | P | R | S | T | U | W | Y


Popular posts


O JESU THEMBA – JOYOUS 15

Ngokwami angikwazi ukulandel’ uJesu [On my own I can’t follow Jesus] Imizamo yami nokwenza kwami [My efforts and my actions] Kungidedisa kuye [Drive me away from Him] Umusa nothando lwakhe [His mercy and love] Lungihola ingunaphakade [Look after me forever] Read More …

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dilemo tsa bocha

Sefela Sa 149 1 dilemo tsa bocha e ka palesa, Palesa e ponang, e omelle; Tsatsi ha le chaba, le tla e chesa, Ka mantsiboya e timele. Na bocha ba motho hase palesa? Phakisang, phakisang, tlong ho Jesu! Nako ke Read More …

Lefifing la mahlomola

Sefela Sa 397 1. Lefifing la mahlomola, Le la ma-palesa-pelo, Ha tsheppo e ntahlehela, Ana o kae, wena, Jesu? 2. Ha ke ntse ke tsila-tsila, Ho tshabeha, ho le hotshot, Jo, ho ipata le tsela! Ana o kae, wena, Jesu? Read More …

Swa Fana ni Tilo Sweswi

Hymn #80 1 Vanhu va hi hlalela,vo hlamala, Leswi hi tsaka'swonghasi; Hi perile Yordan'ha tshama Kanan', Swa fana ni tilo sweswi. Swa fana ni tilo swaeswi, Swa fana ni tilo sweswi, Hi perile Yordan', Ha tshama Kanan', Swa fana ni Read More …

Vhusiku hovhu ho da nwana

Hymn #24 1.Vhusiku hovhu ho da nwana A tshidzaho ho xelaho; Ndi wa M,aria musidzana, Ndi ene o mu bebaho. Vharunwa vha mu rendaho Ndi vhanzhi,imbani navho. 2.Vhusiku hovhu ho vhonala Lufuno Iwo ri tondaho; Murwa-Mudzimu a tshi dala Ha Read More …

Bonang, wa tla, 'moloki wa batho

Sefela Sa 46 1 Bonang , wat la, 'Moloki wa batho, O tla pontsheng, a kaletse maru. Mangeloi, letsang diterompeta; Phuthang bafu, Jesu o s'a ya hlaha. Alleluya mahodimong! (bis) Fatshe le tliswa kahlolong. (ter) 2 Ba mabitleng ba tsoha Read More …

MATSWALO A MORENA Jesu

Potsiso ya 35:O hlaloganya eng ka mantsu a a reng:“Yo a amogetswego ka Moya o Mokgethwa, a belegwa ke Maria kgarebe”? Karabo:Ke gore Morwa yo a sa felego wa Modimo o amogetse tlhago ya nnete ya bomotho ka ntle ga Read More …

Hlengiwe

Iculo Le 60 Hlengiwe?Limnandi lelizwi Hlengiwe ngegazi leMvana Hlengiwe ngomusa nothando Ngenziwe sengaba umntwana. Chorus Hlengiwe, hlengiwe Hlengiwe ngegazi leMvana Hlengiwe hlengiwe Ngenziwe sengaba umntwana. Hlengiwe?O yek’intokozo Ulimi lungephumisele Lokh’engikuzwayo enhlizweni Kumnandi, kumnandi, Ingcwele! Chorus Ngimkhumbul’ uJesu umhlengi Ngimkhumbul’ amalanga Read More …

Vum UJesu Vuma Njalo

Iculo Le 84 1 Vum' uJesu, vuma njalo, Vum' uthando lol' a nalo; thina esa sinda ngaye, Si ze kuye. 2 Ngal' igazi wa si zuza, Naz' izono wa zi susa, Si sa ndinda wa si misa, Si m dumise. Read More …

Jesu motswalle ya nkileng

Sefela Sa 273 1. Jesu, motswalle ya nkileng Melato le makhopo, 'Na, mohloki, ke sitwa ke'ng Ho o rapella tsohle? Ke ntse ke itima khotso, Ke tlala pelaelo, Ha ke sa ise ditaba Ho wena ka thapelo. 2. ditsietsing, mahlomoleng, Read More …

Umuzi Wase Bethlehem

Iculo Le 45 UMUZI waseBethlehem Uthule,uthe du, Kulelwe ubuthongo, Zinhl I'nkanyezi; Kanti emigwaqweni Yomuz' omncane lo Ubhaqa lwaphakade Lukhanya namhla. 2 Kuzelw' uKriste Jesu, Belel'abantu, Kulind'umntwana. E,nina zingelosi, Nimhalalise: Hozana kweliphezulu, Nasemhlabeni. 3 Savela ngokuthula Isipho leso, Kufika uMsindisi Kanjalo Read More …

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play