Menu Close

Home

Download the app

Get it on Google Play
Get it on blackberry world
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Konke Kuyenzeka (Everything is Possible): Zaza ft. Women in Praise
Contemporary K

Konke Kuyenzeka (Everything is Possible): Zaza ft. Women in Praise

Refrain: Konke kuyenzeka! (Everything is possible) Konke kulungile (All is well) Konke kuyafezeka! (Everything is achievable) Ngokukholwa (When you believe/By...
Read More
Jesus is Mine: Dumi Mkokstad ft Takie Ndou
Contemporary J

Jesus is Mine: Dumi Mkokstad ft Takie Ndou

Jesus is mine, He is Mine He is mine, forevermore (Repeat) He’s my Savior, my Redeemer Oh mine, forevermore (Repeat)...
Read More
Siwabonile (We Have Seen): Neyi Zimu, Omega Khunou
Contemporary S

Siwabonile (We Have Seen): Neyi Zimu, Omega Khunou

Siwabonile, Siwabonile (We Have Seen, we have witnessed) Amandla Es’phambano (The Power Of The Cross) (Repeat)
Read More
Ingumlilo Lento (This Fire): Londiwe Cele (Joyous Celebration 23)
Contemporary I

Ingumlilo Lento (This Fire): Londiwe Cele (Joyous Celebration 23)

Ingumlilo lento (This Fire) Ingamandla lento (Has Power) Ivalelwe ngaphakathi kimi (And it is preserved within me) Refrain: Ingamandla! (It...
Read More
Come Holy Spirit: We Will Worship (WWW) ft. Torch Everblazing
C Contemporary W

Come Holy Spirit: We Will Worship (WWW) ft. Torch Everblazing

Come Holy Spirit, move among us Come Holy Spirit Flow Living Water; Flow within us Flow Living Water Your Love...
Read More
My Deliverer: Brian Themba
Contemporary M

My Deliverer: Brian Themba

Life can be so rough There’s so much hate and confusion But there is one thing, that keeps my spirit...
Read More
Jesus is Mine: Dumi Mkokstad ft Takie Ndou (Spirit of Praise)
Contemporary J

Jesus is Mine: Dumi Mkokstad ft Takie Ndou (Spirit of Praise)

Jesus is mine, He is Mine He is mine, forevermore (Repeat) He’s my Savior, my Redeemer Oh mine, forevermore (Repeat)...
Read More
Walk Upon the Water: Benjamin Dube and Zinzi (Spirit of Praise)
Contemporary W

Walk Upon the Water: Benjamin Dube and Zinzi (Spirit of Praise)

I’m tired and wounded And my soul needs rest But I hear You calling I see You stretching out Your...
Read More
Way Maker: Sinach
Contemporary W

Way Maker: Sinach

You are here, moving in our midst I worship You, I worship You You are here, working in this place...
Read More
1 2 3 246
Dilela1

Your Favourite Hymns in Setswana | Sesotho| Tsonga | Venda | Zulu

Hymn Index

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O | P | R | S | T | U | W | Y

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play

1 Joko ya hao e bo bebe
E nkgatholola pelo
Tumelo ho nna ke thebe
Etla mphemisa lefu
Nyakallo ke e fumane
Tseleng ya hao Morena
Dira ho nna di qhalane
Ke hloletswe ke wena

2 O re ho’na ke lelale
Ke tshephe lehodimo
Moeti ha a kgathale
O pepjwa ke Modimo
Efela o dutse jwale
E sa le o nthatile
O mphodisitse matswalo
‘Me jwale ke thabile

3 Ha ke hlahelwa ke dillo
O ntekola ka mosa
O ntlela ka di polelo
Tse phakisang ho nthusa
Ha ke re: ke mofutsana
O re: Che, o’na lenna
Ha ke re: Kgoro ya hana
O re, che, o tla kena

4 Ho tla ba jwang ha ke siya
Kobo ena e bolang
Ke be jwalo ka Ediya
Ka koloi e fofang?
Ke tla opa ka diatla
Ke tla re: Haleluya
Halleluya ho senatla
Se nkenyang ho Jehova.

1 Ke na le modisa, – Ke tla be ke hloka’ng?
Ke ya ipitsang Jehova, – Modimo o phelang,

2 O nkisa botaleng, – dijong tse mphedisang;
O nkalosa dinokaneng, – Metsing a nkodisang.

3 Ha ke lahlehile, – O nkutlisetsa hae;
O nkisa tseleng ya ‘nete – Ka lerato la hae.

4 Ha ke se ke feta – Khohlong e lefifi,
Ha nka ke ka tshoha tsela – E chehilweng wa hae

5 Ke tshepa modisa, – ya disang ka leswai;
Ke eena ya tla ntsedisa-Ka mohau wa hae,

6 dira di ka ntlhoya, – Ke sa ja monono;
Mohope wa khaphatseha, – Ke dutse ka thabo.

7 o sa tla mpaballa – le bophelong bona;
‘Me ke tla hlola ka mehla- ka ntlong ya Morena.

1. Se teng sediba sa madi
Aletareng ya tefelo,
Diba see e leng setlhare;
Matl’a sona ke bophelo.

2. Baetsadibe ba batsho
Ba se kenang ka tumelo,
Ba tloha teng ka bosweo,
Ka thabo le ka tshwarelo.

3. Esale ke itlhatswa teng,
Ke ntse ke bina topollo;
Ke be ke kene Moreneng,
bodulong ba dinyakallo.

4. Mohlang oo, ke tla kopana
Khanyeng le bohle ba hlotseng,
Ba binang pel’a Konyana
rato le ba lopolotseng.

5. Ba re: Amen! Alleluya
Ho Boraro bo teroneng;
Ntate, le Mora, le Moya
Ba binwe ka ho sa feleng!

1. Sefapanong ke boha
Wena, ‘Moloki wa ka;
Madi a tswang maqebeng,
Le metsi lehlakoreng,
Ka ‘ona ke, ke re ntlhatswe,
Ke be motle, ke loke.

2. Nka sebetsa jwang le jwang,
Ha ho letho le nthusang;
Kapa e leng dikhapha,
Mahloko, mahlomola;
Be se ke ke sa tloswa,
Ha e se k’wena fela.

3. Leha nka tlisa gauda
Tsa lefatshe kaofela,
Ha di ba ho tadingwa,
Ha di na ho ntopolla.
Ke tla ke tshepa wena,
Ke se ke ka timela.

4. Ke se ke tla tsamaya
Eto la ho qetella;
Pel’a hao ha ke fihla,
U se ke wa nteleka!
Wena, lefika la ka,
Ke tshabetse ho wena.