Menu Close

Category: Amagama Okuhlabelela

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

S

T

U

V

W

Y

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

UNkulunkulu Onguthando

1.UNKULUNKULU onguthando nguMalusi wami; Ngiswele ntoni? Ngingowakhe, naye ungowami. 2 Uyangiyisa emanzini ahambayo kahle: Nasenhlungwini uyangiph' ukudla okungcwele. 3 Ngaduka futhifuthi, kodwa wangifuna njalo, Ehlombe…

Usilondile, Baba

1 USILONDILE, Baba, Kweliny' isonto leli; Usihlanganisile Ngalomhla oyiNgcwele; Size 'kukudumisa, Mawuz' usibusise. 2 Usuku lwak' oluhle, Kuqala walumisa; Ukuphumula kwakho kuyasikhumbuzisa Esiyakuba- nakho Sisembusweni…