Menu Close

Category: Amagama Okuhlabelela

Unkulunkulu Onguthando

Iculo Le 22 1.UNKULUNKULU onguthando nguMalusi wami; Ngiswe ntoni?Ngingowakhe, naye ungowami. 2 Uyangiyisa emanzini ahambayo kahle: Nasenhlungwini uyangiph' ukudla okungcwele. 3Ngaduka futhi futhi, kodwa wangifuna…