Bayeke Bahleke

Bayeke bahleke (Let them laugh) Bayeke bajabule (Let them rejoice) Ngoba izulu (For the Heavens) Limele baqede(Is waiting for them to finish) Bese liya’sukumela (And move on your behalf) (Repeat) Thula! Thula! Thula! Thula! (Be

Bawo Ndixolele

Bawo Ndingumntwana waKho, Noko ndonileyo (Father I am your child, though I’ve sinned) Ndiya lila phambi kwaKho, Bawo Ndixolele (I cry before you, forgive me father) Refrain: Bawo Ndixolele, Bawo Ndixolele (Forgive me Father) Bawo,

Bayete! Hosi ya Tilo

1 Bayete! Hosi ya tilo, L’a hi hanyisaka, Ha phokota ni mavoko, Ha nkhensa Yesu, Yesu, Twarisan’ Yesu. 2 Ha twarisa Nkulukumba, L’a nga hi ponisa, A hi twela vusiwana, Ha nkhensa Yesu, Yesu, Dzunisan’

Busa Nkosi Yami

Iculo Le 149 1. O, Msindisi, Jesu Kristu Nguwe oyiNkosi yam’ Yebo manje mawubuse Phezu kwakho konk’ okwam’. Refrain Busa, Nkosi yam’, Busa, Nkosi yam’, Ngeqiniso ngisavuma uyiNkosi yam’. 2. Kade ngazinika kuwe, Wazihlanz izono

Bayethe Nkosi Yamakhosi

Iculo Le 10 1. Bayethe! Nkosi yamakhos’, Ogama linnguJesu, Lethan’ umqhele wobushos’, Nimthwese wona, niti: Nkosi yakho konke. 2. Nin’ eningelukhohlwe, qha Uthando olukhulu loMfeli wenu, zanini, nimthwes’ umqhele, nithi: Nkosi yakho konke. 3. Makuthi

Baratuoa ba Jesu

Sefela Sa 388 1 Baratuoa ba Jesu, le luletse'ng fela? Bonang,meriti e se e namile; Haufi letsatsi le se l'ea likela; Le lulutse'ng fela letsatsi lohle? Lefatše lohle ke tšimo eso, Mabele a s'a le