Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGITHANDA INDABA ENDALA

1 Ngithand'indab'endala,
Yon'esikhumbuzayo
NgoJesu nom'sa wakhe,
UMlob'osithandayo.
Ngithanda leyondaba,
Iqinisile yonke,
Iyakugcwalisisa
'Kuswela kwami konke.

Ngithanda leyondaba,
Isusa ukwesaba,
Ibanga ukwethaba .
'Vangeli likaJesu.

2 Ngithanda leyondaba,
Iyangimangalisa;
Kungenjengokomhlaba,
Okunokukhohlisa.
Lendab,isebenzile
Kweyami inhliziyo,
Yon'ingibusisile,
Ngithokoziswa yiyo

3 Ngithand'ukuyiqhuba,
Imnadi enhliz'wen;
Ikhula ngokuphindwa,
Makholwa,iqhubenI!
Baningi kulomhla
Abangakezwa lutho,
Ngalokho qhub'indaba,
Nin'eningamabutho.

4 Ngiphinda leyondaba,
Imnadi nakubona
Abathi,sesiyazi,
Bayazisise yona.
Noma sohub'igama
Elisha ezulwini,
Iyon'indab 'endala,
Yoduma ebonini.

NGITHANDA INDABA ENDALA