Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

IZWI LOKUPHILA

1 Lihlabelele futhi-ke,
Ilizwi lokuphila,
Ngoba lona lilihle hle,
Ilizwi llokuphila,
Lisisiza lona,
Ukunqob' ukona.

Ilona-ke,limanandi,he,
Ilizwi lokuphila.

2 Liyasimema sonke la,
Ilizwi lokuphila,
Niyalalela nonke na?
Ilizwi lokuphila.
Nibizelw' izulu,
Nonke,nosithulu.

3 Yebo,lona limnandi-ke,
Ilizwi lokuphila,
Lithi,singasindiswa,he!
Ilizwi lokuphila,
Liyasingcwelisa
Lisijabulisa.

IZWI LOKUPHILA