ENTABENI KAJEHOVAH – JOYOUS 18

Ugcob’ ikhanda lami (You annoint my head) Ngamafutha kaMoya (With Spiritual oil) Indebe yami (My cup) Ichichima izibusiso (Overflows with Your Blessings) Kuyabonelelwa, kuyabonelelwa (We Will be filled, We will be filled) Entabeni kaSimakade/kaSomandla (At

Entabeni ekude

Iculo Le 259 1. Entaben’ ekude kwem’ isiphambano. Esinobuhlungu nenhlazo; Ngisithanda sona, ngob’ uJesu wami Wabethelwa kuso nge nxa yam’. Refrain: Ngakho ngisibabaza sona, Ngize ngibeke phans’ umthwalo, Ngizobambelela kusona Ngize ngizuze umqhele wam’ 2.

Ebusheni bami

1. Yek’ ubuhle bokukholwa nguMsindisi wam’. La bungakadlul’ ubusha bami; Ngisemusha, ithambile inhliziyo yam’ Iyamthanda yen’ uMhlobo wami. Refrain Yek’ ubuhle bokumazi ebusheni bam’, Ukumthand’ uJesu, uMsindisi; Nxa ngimdala kudlulile konk’ okuhle kwam’. Umi name

Exihundleni xa Mikhongelo

Ku khongela ka nandzika Ka ndzi nyika matimba Ndzi vulavula na Hosi Na yona ya hlamula Exihundleni xa mikhongelo Ndzi vonana na Yesu Wa tshinelela Wa ndzi rhulisa Mbilu yi twa ku hisa Wena moya