Yebo Linamandla Lyrics

Refrain: Yebo linamandla, (Yes there is power) Yebo linamandla (Yes there is power) Yebo linamandl’igama (Yes there is power in the Name) (Repeat) Lisus’ Uvalo Linik’ Amandla (It removes fear, and gives power) Yebo linamandl’igama (Yes

Yehla Nkosi

Refrain: Yehla Nkosi, Yehlela kimi (Come down God, Come abide with me) Yehla Nkosi, Yehla ngamandla (Come down God, Come with Your Strength/Power) Yehla Nkosi, Yehlela kimi (Come down God, Come abide with me) Ungigcwalise

Yifune iNkosi

Iculo Le 98 1. Yifune iNkosiekusithekeni, Uhlolwe nguJesu, usemthandazweni. Ulalele kahle ‘kunyenyeza kwakhe, Ezintweni zonke buz’ intando yakhe. 2. Ubamb’ isikhathi, ngoba siyadlula, Uhlale noJesu la kunokuthula, Ubike kuyena konke ukuswela, Nangomcebo wakhe uyakwenezela. 3.