Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMHLOBO WAKHO

1 'Jesu ungumhlobo wakho,
Uyamthanda na?
Uyafun'uthando lwakho,
Uyafun'uthan?

Wakuthanda ekufeni,
Wakufel'es'phambanweni
Wokukhipha ezonweni,
Uyavuma na?

2 Unamandla unomusa,
Uyambonga na?
Uyafun'ukuvusa,
Uyathanda na?
Yena akabiz'imali,
'Muthi wakhe ubukhali,
Uyelapha engamali
Nom' ubani,qha.

3 Yena wanikela konke;
Unikani na?
Yena unesisa sonke;
Uyamala na?
Akashiy'abantu bakhe,
Abathemb'igama lakhe ;
Ubagcina abanake,
Akukuhle na?

4 Walinyazwa ngenxa yakho,
Uyakholwa na?
Wazithwal'izono zakho,
Uzivuma na?
Wayekheth'ukub'adelwe,
Ngenxa yakho abethelwe
'Kuze wen'uthethelelwe,
'Suyamthanda na?

5 Ku'kuphila ukuzazi,
Uyamazi na?
Um'sa wakhe usuwazi
Ngokwempela na?
Lom'sa ungakufundisa
Ube-nakh'ukuphikisa
Konk'okungakukhohlisa.
Ufundile na?

6 'Jesu,Mhlobo wesifuba,
Usunaye na?
Khon'impela ungahuba,
Ujabule la.
Akusekho ukulahlwa,
Ngom'sa wakhe uzophahlwa,
Noma wena uzokhahlwa
Abomhlaba la.

UMHLOBO WAKHO