Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMHLATSHELO WEZONO

1 Igazi lemihlatshelo
Yonke yabaJuda
Lalingeluqed' uvalo,
Lingesus' ukona.

2 Kodwa elikaKristu wo,
Elaphalazwa, ha
Lisusa zonk' izono bo'
Liqed' icala nya.

3 Ngokukholwa ngiyabeka
Isandla sami-ke
Phezu kwekhanda leMvana,
Ngivum' izono, he!

4 Sengiyamethemba lowo
Owanikelwa le
EGolgotha, ngezono zam;
Nezabantu bonke

5 Yilona liyithemba lam;
Ngongena ngalo-ke,
Ngohuba nesixuku nam;
Ngibonga lona nje.

UMHLATSHELO WEZONO