Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 rating, 1 votes)
Loading...

Jesu esiphambanweni

Jesu esiphambanweni
Ngikubona khona,
Lapho-ke usekufeni,
Uthwesiw' ukona.
Jesu wami, Jesu wami!
Usihlenga thina.
Kawunaz'izono wena,
Wangifela mina.

2.Ngimi esiphambanweni,
Ngibuk'amanxeba,
'Zinyaweni, ezandleni,
'Zono zakudweba.
Meli wami, meli wami!
Wena unamandla
Ukusul'izono zami
Ngazo lezozandla.

3.Ngimi esiphambabweni,
Kungimangalisa,
Wen'uqob'usekufeni,
'Mpahngi wamsindisa,
Nkosi yami, Nkosi yami!
Wawubanxusela,
?Baba, abahluphi bami,
Wobathethelela?.

4.Ngimi esiphambabweni,
Ngiyacela kuwe,
Ngibe-nawe ekufeni,
Ngokukholwa nguwe.
Mfelei wami, mfeli wami!
Thath'uqobo lwami,
Ube-ngukuphila kwami,
Ube 'Myeni wami.

Jesu esiphambanweni