Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SIYADLULA

1 Ukuphila kwethu lapha,
Njengenkungu kuyaphapha,
Kuyadlula,kusobala
Kub'abasha nabadala.

2 Masinyane siyakhula,
Ngokunjalo siyadlula;
Njengekhowe liyamila,
Kufushane ukuphila.

3 Siyafana naw'amanzi,
Won'ashona ngasenzansi;
Akanak'ukukhuphuka,
Njalo nathi siyenyuka.

4 Nezinyanga zihluleka,
'Kuzelapha kunqabeka,
Nab'odokothela futhi
Bafa bawushiy'umuthi.

5 Pho-ke,singasizwa yini,
Singashoni ebubini,
Mhla simuka emhlabeni,
Samukelw'ekuphileni?

6 Isu linye elimiyo,
Zinikele ngenhliziyo
KuMsindis'owakufela,
Yena uyokwamukela.

SIYADLULA