Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NINA ENISEBASHA

1 Nin'abash'eniqondayo
Ekulahlekeni kwenu,
Nikhohliswa njal'ukona,
Imbi leyondlela yenu.
Aniboni yini nina,
'Kuthiniya ekufeni?
Mbhala,nina nizogcina
Ngokulahlw'ebunyameni?

Manimfune uSomandla,
Esenokutholakala;
Nxa nimuzwa engqongqotha,
Ningaval'umnyango mbala?

2 Nin'abash enidlalayo,
Khumbulani kodw'ukuthi,
\Lokhu akuhlwanyelayo
'Muntu uyovuna futhi\
Izimvalo nen'yembezi
Zolandela imdlalo,
Cing',imbali inaweva.
Azohlaba wena njalo.

3 Nin'abasha ningachithi
Isikhathi sen'esihle,
Nisiphiwe son'iNkosi,
Nant'ithuba len'elihle.
Nxa nifuna ukuphila
Nokujaja,yizwanini,
Yikhethen'iNkosi namhla!
Nin'abasha senithini?

NINA ENISEBASHA