Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

EZINSUKWINI ZOBUSHA

1Ngezinsuk'ezimnandi zobusha,
Ngimfumen'oligug'elikhulu;
KunguJesu,ongisindisayo,
Unginik'injabulo yezulu.

2 Ngangifuna nje ukuphumula,
Inhliziyo ide iyaluza;
Ngangikhohlwa lomhlobo owathi:
\Woza kimi,ngiyakuphumuza.\

3 Njengenyoni engesidleke,
Ngangizula ngindind'emhlabeni,
Nans'indawo,sengiyifumene
Emthunzini wases'phambanweni.

4 Inhliziyo yila ifumana
Ubumnandi bothando nomusa.
Nawe mngane,uJes'usabiza:
\Woza kimi,ngiyokuphumuza.\

EZINSUKWINI ZOBUSHA