Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngiyocula

1. Ngiyocula, ngiyocula,
ngoMsindisi wami;
ulungisa konke,
ngezinsunku zonke,
unginika nokunaka,
unguMhlengi wami.

2. Mawubongwe, mawubongwe,
Wena thixo wami!
Wasinik' uJesu,
Yena waba nesu
Lokusus' izono zonke,
Namacala ami.

3. Yek' inhlanhla, yek' inhlanhla
Sengiyitholile!
Ngangisodakeni,
Ngangisekufeni,
Ngaphiliswa, ngaphiliswa,
Lapho sengifile.

4. Jabula-ke, thokoza-ke!
We, mphefum'lo wami,
Hub' ihubo lakho,
ngoMsindisi wakho!
Unqobile, unqobile
Zonk' izitha zakho.

Ngiyocula