Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SIYABONGA UMUSA

1. Sesiyawubonga umusa weNkosi,
Nobude nothando namandla engalo;
Isisindisile, isikhululile,
Iyakusilonda singabi-navalo.

2. Umhlaba, nolwandle, nelanga nenyanga,
Masimu, nehlathi, nomoya nemvula,
Kuyasitshengisa ngeliz' elikhulu
Amandla kaThixo ongenakudlula.
3. Siyalidumisa igama leNkosi;
Thin' esasifile, isiphilisile,
Ngokufa 'kaJesu esiphambanweni,
Isisondezile, isibusisile

4. Sesikhululiwe ngegazi leMvana;
Sesiyathokoza impel' eNkosini.
Sizoyidumisa phakad' ezuwlini

SIYABONGA UMUSA