Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

ISONTASKOLE

Tune:yimani isibindi

1 Ngithand'iSontaskole,
Kula ngiFunda khona
NgoMhlobo wabantwana
Ukuthi wabogona.
Ngithand'ukusondela,
Ngiluzw'uthando lwakhe.
Sengathi angiphathe
Nxa ebusis'abakhe.

2 Ngithand'iSontaskole,
Kula ngicula futhi
Ngomusa woMsindisi,
Nami-ke ngingaphuthi.
Ngimbong'uJesu nami,
Ngegaz'eliyigugu,
Lapho-ke wangifela.

3 Ngithand'iSontaskole,
Ngifund'ukulalela
Nxa abazali bami,
Besuka bengitshela.
Ngithand'ukuthembeka,
Ngibe-ngumntwan'omuhle.
Baqonde bonk'ukuthi,
Ngifundisiw'okuhle.

4 Ngithand'iSontaskole,
Nabafundisa khona;
Sengathi ngingahamba,
Ngibalandele bona;
Siye ekhay'elihle
Phezulu eNkosini;
La'sizoncinca njalo,
Sibuse ebomini.

ISONTASKOLE