Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Imini YeNkosi Ibuye yafika

1 IMINI yeNkosi ibuye yafika,
Imini yenhlanhla enkulu;
Imini enkulu yenhlanganisela
Yabantu beNkosi yezulu.

2 Imini yesonto insimb' iyakhala.
Ibutha abantu, mabeze,
Ibiza abasha, imem' abadala.
Ukuzwa ilizwi lobomi.

3 Imini yaphum'la iNkosi yezulu
Ilenzi' izulu nomhlaba;
Imini wavuk' uMkhululi omkhulu,
Waphuma kwelakhe ingcwaba.

4 Imini abantu beNkosi bezile
Ukuzwa indaba yenzuzo;
Imin' amakristu alangazelela
Indawo abheka ngakuyo.

5 Vumani makristu, vumani bangcwele,
Bongani iNkosi enkulu;
Kodlula uhlupho, nosizi kuphele,
Niphumleke nani phezulu.

Imini YeNkosi Ibuye yafika