Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lolusuku Lungolwakho

1 LOLUSUKULU lungolwakho,
Nkos' enkulu, Menzi wethu;
Walumisa lub'-olwakho,
'Suqedile umsebenzi.

2 Awuvumi silukhohlwe
Lolusuku lwesabatha;
Wasiyala silulonde
Lolusuku olungcwele.

3 Kufanele sisondele,
Size kuyo indlu yakho,
kufanele siqaphele,
Silalele izwi lakho.

4 Njalo masifunde kahle
Lokho okuvela kuwe;
Njalo masigcine konke
Esikwamukele kuwe.

Lolusuku Lungolwakho