Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Idwala lami

1. O, Nkosi, ulidwala lami!
Kuwena ngiyonamathela;
Usekel' umphefum'lo wami;
Angisenakuthuthumela.

2. Masengiqhuzuk' edwaleni,
Ngofana nembaza yolwandle,
Namaqobolondo ogwini,
Omile, alahlwa ngaphandle.

3. Amaza ayangikhukhula
'Ma sengihlukana nedwala;
Ngokwami ngingenakwahlula.
Masinya ngiyakudangala.

4. Anginakuphila ngokwami
Ngifile, ngifanel' umlilo.
Ngiphelelwe ingagu yami,
Ngimunc' eNkosini impilo.

5. Ngibonga umusa nenhlanhla
Ushilo: Ozayo kimina
Ngomamkel', angiyikumlahla
Haleluya, uyongigcina!

Idwala lami