Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

BAYETHE NKOSI

1 O, bayethe, Nkos' engcwele
Owangithwalel' umqhele!
Lowomqhele wakuhlaba.
'Kuze ngibe nokwethaba,
:,:O,bayethe, Nkosi yam;!:,:

2 Wawungenasici, Nkosi,
Wawumuhle hlabahlosi,
Kepha wakudela konke
Ngaz'izono zethu zonke.
:,:O,bayethe, Nkosi yam'!:,:

3 Nant' uthando olukhulu
Olumhlophe, olwezulu;
Wazincoma ngokuphana
Ngobukhosi beNdodana.
:,:O,bayethe,Nkosi yam!:,:

4 Lokhu kungimangalisa,
Yebo, kuyangithobisa,
Kuphelisa yonk' inkani.
Ngiyathandwa, ngingubani?
:,:O,bayethe,Nkosi yam!:,:

BAYETHE NKOSI