Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UYINJALOBULA YAMI

1 Injabulo yenhliziyo yami
Inguwena,Jesu,Mhlobo wami.
Um'sa wakh'umnadi enhliz'weni
Kunemfuyo yonke emhlabeni.

2Mawungigiphe ukuqonda kwakho
Zonke izinsuku,ngibe nakho;
Ngenjabulo noma ngezinsizi
Ngisondezwe kuwe,O,Msindisi!

3Ngiyathanda ukukulalela
Ngenhliziyo yomke yam'impela;
Kepha kudingeka ungisize,
Nangamandla akh'ungiqinise.

Mhla ngiyakumuka emhlabeni
Ngingeniswe ekujabuleni;
Lapho kanye nabangcwele bonke,
Ngikubonge ngenhliziyo yonke.

UYINJALOBULA YAMI