Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 1 votes)
Loading...

UMHLOBO WAMI

1. Sewakhile enhliz'weni,
Umhlobo wam'.
Nguy' omkhul' ezihlotsheni,
Umhlobo wam'.
Ngoba nguy' owangimela,
La' ngilahlwe ngokwempela,
Ngal' uthando wangifela,
Lomhlobo wam'.

2. Wabe kad' engithandile,
Umhlobo wam',
Ngisenguye omdelile,
Umhlobo wam'.
Nxa ukona kwami kwanda,
Weza yena wanginqanda,
Ngisemube wangithanda,
Umhlobo wam'.

3. Wazisus' izono zami,
Umhlobo wam'.
Naz' izinyembezi zami,
Umhlobo wam'.
Nxa ngiduka endleleni,
Unyenyeza enhlizwen'
Ungivusa emoyeni,
Umhlobo wam'

4. Uyathwal' umthwalo wami,
Umhlobo wam'.
Uthi, wongithwala nami,
Umhlobo wam'.
Wayehlatshwa njengemvana
Az' angenz' owakh' umntwana.
Yek' inhlanhla yokwazana
Nomhlobo wam'.

5. Bonke-ke bangamfumana,
Umhlobo wam'.
Unomusa, uyaphana ,
Umhlobo wam'
Yonk' eminye imihlobo
Ingadinwa ? yen' uqobo
Nguye namhla njengezolo,
Umhlobo wam'.

UMHLOBO WAMI