Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UNGUYE NANAMHLA

1. UJehova onamandla du, owenz' umhlaba lo,
Okad' esiz' endulo la, abamethembayo;
Akaguquki yena, qha, unguye namhla-ke,
Okade ekhona endulo la, ukhona namhlanje.

Unguye namhlanje,
Unguye namhlanje,
UJehova owasendulo-ke,
Unguye namhlanje.

2. Owayemis' uDaniyel' esezingonyamen',
Nowabalond' abantu nxa bephonswa emlilwen',
Osiphathayo, nguye lo, 'sikhathi samanje.
Okade ekhona endulo la, ukhona namanje.

3. Owasandis' isinkwa-ke, abantu besehlan'
Ukuba sabanela bona bona bezinkulungwan',
Nowathulis' ulwandle du, unguye njalo-ke,
Okade ekhona endulo la, ukhona namhlanje.

UNGUYE NANAMHLA