Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Thixo sibusise

1. Thixo, Somandla, wena nasendulo
Wabangongobisa abathemba kuwe,
Mawusenzele nathi inkululo,
Siyakunxusa, masihlengwe nguwe.
Thixo, sicel' u'ba usibusise,
Bus' enhliz'weni zeth' usinqobise.

2. Siyasondela kuwe, Nkosi yethu,
Ngokudumisa lon' igama lakho,
Wem' ofanele lonk' uthando lwethu;
Kade usithandile ngom'sa wakho
Thixo, sicel' u'ba usithande

3. Sizithulela u'ba ukhulume
Ilizwi lakho livez' injabulo,
Nkosi, khluma wen' ukuba kume,
Namhla njengesikhathi sasendulo.
Nkosi, khuluma enhliz'weni zeththu,
Xosh' ubumnyama emqondweni wethu.

4. Siyalibala ebusweni bakho,
Usikhanyise usihlambulule.
Mawubonis' amandl' omkhono wakho,
Nqum ' izibopho zonk' usikhulele.
Nkosi, sicela, usilungisele,
Silifanel' izulu, sibe-ngcwele.

Thixo sibusise