Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SESIBUTHENE BABA

1 Sesibuthene, Baba,
Ukuzwa izindaba
Zokusihlenga kwakho,
Nothand' oluhle lwakho.

2 Qoq' inhliziyo zethu,
Nemicabango yethu.
Ukuba silalele
Indaba eyiNgcwele.

3 Ngelizwi nezibongo
Buxoshwe ubuthongo,
Mawusivuselele
NgoMoya oyiNgcwele.

4 Nesingenakubona
Ukuthi kungukona,
Usiqondise kahle,
Ukuba sikulahle.

5 Uyithambis' inkani,
Nokuba ikubani,
Sidel' intando yethu,
Nokuzithanda kwethu.

6 Usiph' umqondo wakho,
Siyenz' intando yakho;
Usibonis' indlela,
Sikulandel' impela.

SESIBUTHENE BABA