Menu Close

Ngiyamuzwa uMsindisi

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1 NGIYAMUZWA uMsindisi
Engibiza ngimlandele,
Ethi, unqamlezo lwami
Ngiliphathe, ngimlandele la.

La engiholela khona,
Ngomusa wakhe ngomlandela la.

2 Ngomandel' eGetsemane,
Nasekuhluphekeni,
Nasekudelelweni,
Ngomsa wakhe ngomlandela la

3 Ngomlandel' ekuqunyweni,
Ngomlandel' ekubhingweni,
Nasekubethelweni,
Ngomsa wakhengomlandela la.

4 Wonginika umusa wakhe ,
Ngoqinisw' amandla akhe,
Wonginika nobukhosi,
Angishiye? Phinde, khona la.

Ngiyamuzwa uMsindisi