Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngihlambulule Mhlengi wami

1 Ngihlambulule, Mhlengi wami
Khanyisa ngaphakathi kwam'
Ngomlil', ehe, angali, gha,

Kuphela zif' izono nya,
Ngincwebe emoyeni wam'
Ubongwe empilweni yam'

2 Ngiyeke ukucenta kwam',
Ulime enhliz'weni yam',
Siphula nezimpande-ke
Zezono zami zonke, he,
Uzisiphule, zithi nya.
Zingabe zisamila, gha.

3 Ngomhla ngisekuhlupheken',
Kungathi ngisesikolen',
Ngisheshe emqondweni wam'
Ngifunde izifundo zam'
Ngithule nxa ngihlushwa la,
Ngingayibamb' induku, qha.

4 Wahlushwa nawe, Nkosi yam',
Ezakho zazidlul' ezam',
Waphathwa kabi emhlabeni
Wavum', ehe, nasekufen'.
Ungenze ngithobeke nya,
Ngingaziphindiseli, qha.

Khanyisa ngaphakathi kwam'
Ngomlil', ehe, angali, gha,

Kuphela zif' izono nya,
Ngincwebe emoyeni wam'
Ubongwe empilweni yam'

2 Ngiyeke ukucenta kwam',
Ulime enhliz'weni yam',
Siphula nezimpande-ke
Zezono zami zonke, he,
Uzisiphule, zithi nya.
Zingabe zisamila, gha.

3 Ngomhla ngisekuhlupheken',
Kungathi ngisesikolen',
Ngisheshe emqondweni wam'
Ngifunde izifundo zam'
Ngithule nxa ngihlushwa la,
Ngingayibamb' induku, qha.

4 Wahlushwa nawe, Nkosi yam',
Ezakho zazidlul' ezam',
Waphathwa kabi emhlabeni
Wavum', ehe, nasekufen'.
Ungenze ngithobeke nya,
Ngingaziphindiseli, qha.

Ngihlambulule Mhlengi wami