Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngesikashana Nje

1 Ngesikashana nje
Sodlula khona la;
Sohlala nabo aba seNkosini laphaya.

Refrain: -Njalongilungisel' usukuolukulu,
Maungigeze, ungithethelele, Nkosi yam'

2 Ngesikashana nje
Kwo shon' ilanga la;
Sokanjjselwa, li nga shon' ilanga laphaya. – – Refrain..

3 Ngcsikashana nje
Sizo hlupheka la;
Kepa so hlala kahle kutulile laphaya- Refrain

.
4 Ngesikashana nje
Sinabakiti la,
Be muka,sizo hlanganiswa nabo laphaya. – Refrain .

5 Ngesikashana nje
Lapho so bon' iNkos';
Nanjalosizo hlala nay' uqobo laphaya. Refrain

Ngesikashana Nje