Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

KUYADLULA ISIKHATHI

1 Kuyadlula isikhathi,
Bayadlula nabakithi,
Nani,nani,siyashesah,
Siya elibeni.

2 Siyashesha,mina,nani,
Ukuqonda elibeni,
Kuseduze ujushona
Kwethu thina sonke.

3 Nibhekis'umoya wenu
Kuye lo owanenzayo.
Manimfune,nisindiswe,
Laph'uJes'ekhona.

4 O,Msindisi wethu,jesu,
Ongumbumbi wakho konke,
Uzusikhumbuze manje
Into esiyiyo.

5 Sikhumbul'imvelo yethu,
Nokuqonda kwethu lapho
Kulelozwe lamathunzi
Esingalaziyo.

6 Kobakhona uku ncinca
Nokumnandi kwaphakade
Khathi simbe ukukhala
Okungapheliyo.

KUYADLULA ISIKHATHI