Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Izwi Limakade

1 IZWI limakade,
Lisihola njalo;
Libathokhozise
Abakholwa kulo.

2 Uma kuza impi
Yokusihlasela
Izw i liyasiza,
Liyasisindisa

3 Uma sekumnyama,
Singaboni lutho,
Izwi lisihola
Ngokukhanya kwalo,

4 Kakho ongabika
Ngenjabul' enkulu
Ayakuba nayo
Olibheka lodwa.

5 Elomusa lona
Noma sisaphila,
Nomasiza kufa,-
Liyasiza njalo.

6 Nkosi, mawusiphe
Ukulamukela,
Sifundiswe ngalo
Sikuthandisise.

Izwi Limakade