Menu Close

Izwi lakhe UJehova

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1 Izwi lakhe uJehova
Lilungile lona;
Liyaxotsha ubumnyama,
Linamandla lona.

2 Lona liyasifundisa,
Sinokwazi ngalo;
Izindaba ezinkulu,
Siyazazi ngalo.

3 Lona liyasikhanyisa,
Liilanga lethu;
Lona li yasiqondisa,
Lingumholi wethu.

4 Masilizwe lelilizwi
Silalele lona;
Silibambe,siligcine,
Silithande lona.

Izwi lakhe UJehova