Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Isikhathi somkhuleko

1. Sikhathi somkhuleko,
'Ligugu lamakholwa,
Kulapho, bazalwane,
Amandla ayatholwa.
Nxa sisemthandazweni,
Sivul' izinhliziyo,
Sibike kuy' iNkosi,
Silungiselwe yiyo.

2. 'Sikhathi somkhuleko,
Masingakhohlwa sona;
Sizodangal' impela,
Singekunqob' ukona,
Asinmandla neze,
'Sibindi singebikho,
Singasigcini kahle
'Sikhathi somkhuleko.

3. 'Sikhathi somkhuleko,
Siyakunjuzwa ngaso
nguMoya oyiNgcwele,
ongumholeli waso.
Usifundisa futhi
Ukukhuleka njalo,
Sibike konke, konke,
Singabi-namithwalo.

4. 'Sikhathi somkhuleko,
Abanye abanaso:
Ngakho bahamba kabi,
Basindwa inkathazo.
Masingabi 'ziwula,
Siqedwa inhlupheko,
Ngokuba siyakhohlwa
'sikhathi somkhuleko.

I

Isikhathi somkhuleko