Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

INDABA ENDALA

1 Ngistel'indab'endala
Ngombuso ophezulu.
NgoJesu nobukhosi,
Nothando olukhulu,
Ngicasisele kahle.
Nginjengengan'encane,
Nginobuthakathaka,
Ngikhohlwa masinyane.

Ngitshel'indab'endala,
Ngitshel'indab'endala,
Ngitshel'indab'endala,
Yothando lukaJesu.

2 Ngitshel'indaba enhle,
Ukuze ngiyiqonde,
Yokungihlenga kwakhe,
Ukuba ngiyilonde,
Yiphinde futhifuthi
Ingen'esibilini,
Ingabi njengenkungu
Enyamalal'emini.

3 Ngitshel'indaba enhle,
Nxa unovalo ngami
Lokuthi okomhlaba
Kwedus' umoya wami.
Usheshe uze kimi,
Uqhub'indaba njalo
Yothando lukaJesu,
Ngiyakuvuswa ngalo.

INDABA ENDALA