Idani Vhahashu

(Come all ye faithful) 1. Idani vhahashu, ro pfa zwa dakalo, Kha ri ye mudini wa Bethlehema; Ho bebiwa Mutshidzi afho mukungwani, Idani ri mu loshe Idani ri mu loshe Idani ri mu loshe-vho Murena

Itleleng pel'a Morena

Sefela Sa 186 1 Itleleng pel'a Morena Re itlhahise ho eena; Tlong, re roriseng molemo Le lerato la Molimo. 2 Jesu, 'Moloki o batla Baetsalibe kaofela; O ba ratile haholo O ba utloetse bohloko. 3

Itleleng pel'a Morena

Sefela Sa 186 1 Itleleng pel'a Morena Re itlhahise ho eena; Tlong, re roriseng molemo Le lerato la Modimo. 2 Jesu, 'Moloki o batla Baetsadibe kaofela; O ba ratile haholo O ba utloetse bohloko. 3