Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Inqaba yami

1.Igama leNkosi liyiyo inqaba,
Ophephela khona uyakusindiswa.
Ohlezi kuyona akanakwesaba,
Nokuba umhlaba uzanyazanyiswa.

2.Abayokhulek' egameni leNkosi
Bayakusindiswa, uyasho umbhalo.
Libongwe ngabantu, libongw' ingelosi!
Alikho igama elihle njengalo.

3.Igama leNkosi linika amandla,
Liyawaqinisa amadolo ethu;
Lisusa uvalo, linika inhlanhla,
Liyasikhanyisa endleleni yethu.

4.Mhla ngiyakumuka, ngishiye lomhlaba,
Igama leNkosi lithikithi lami;
Khona ngiyohamba, ngingenakswesaba;
Ngocasha kuJesu, enguMhlengi wami.

I

Inqaba yami