Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bongan' INkos' USomandla

1 BONGAN' INkos' uSomandla,
umdali womhlaba,
Mbonge, nhliziyo,nguyen'
okunik' ukwethaba:
Yizwani nonke,ngenani endlini
yakhe.
Simbonge sikhothamile.

2 Bongan' iNkosi ebus' ezindaweni zonke,
Emaphikweni iyakusithez'
ikukhweze;
Awukaboni ukuthi konke okuhle
kuwela ngomusa wayo?

3 Bonga iNkosi ehlahlamelis' okwenzayo,
Kungumusa wayo nothando olukuphasayo;
Khumbula lokho wenzelwakho
yiyona
Ngoba ungumntwana wayo.

4 Bonga iNkosi,ituswe ngalokh' esinakho.
Udumo lwakhe luvuswe ngabantu bomhlaba.
Nithi Ameni! Masibabaze iNkosi,
Kuze kube-naphakade.

Bongan' INkos' USomandla