Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UNkulunkulu Onguthando

1.UNKULUNKULU onguthando nguMalusi wami;
Ngiswele ntoni? Ngingowakhe,
naye ungowami.

2 Uyangiyisa emanzini ahambayo kahle:
Nasenhlungwini uyangiph' ukudla okungcwele.

3 Ngaduka futhifuthi, kodwa wangifuna njalo,
Ehlombe wangetshatha waze wangileth' ekhaya.

4 Nxa esekhona engalusa angesab' ukufa;
Ngithemb' isandla sakhe engibambelele kuso.

5 Etafuleni lakho,Nkosi,unginik' amandla;
Uleth' indeb' ethabisayo,
ungithokhozise.

6 Umusa wakho uyabongwa ongayikuphela;
Sengathi ngingabona wena,
Nkosi,naphakade.

UNkulunkulu Onguthando