Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

ZANINI ZIZWE BO

1. Zanini, zizwe bo,
Sivumelane sonke!
Sizomdumis' uMntwana
NguJesu oyiNkosi.

Bayethe Nkos'!
Engumgqongqoshe.
Bayethe Nkos'!
Emiyo njalo.
Bayethe Nkos'!
Esimakade.
Usomandla.

2. Vumani zizwe, bo,
Guqani, hloniohani!
Thobani, khothamani!
Vumani ? yon' iNkosi!

3. Bongani, zizwe, bo,
Umhlaba mawudume!
Tusani, babazani,
Bongan' uJes' iNkosi!

4. Thelani, zizwe bo,
Ningabogodla lutho!
Nizinikele kuye,
Bhekani nans' iNkosi!

ZANINI ZIZWE BO