Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yizwa Ingelosi Ithi

1 YIZWA ingelosi ithi:
Ma kubongw' iNkosi,
Ukuthula nomsa kithi,
Usindil' umhlaba.
Vukanini zizwe zonke,
Vumanin' nabaphezulu,
Yishonini ne'ngelos',
Uzelwe eBethlehem.

2 'He, iNkosi yokuthula
Nakho ukulunga,
Ifikile Nokuphila.
Ipheth' ukulunga;
Nasigwaba nengelosi,
Makubongw'iNkosi entsha,
Kuhle, kuhle emhlabeni
Ufikil' uKristu.

Yizwa Ingelosi Ithi