Menu Close

Yesu wa vhuthu ndi muthu wau

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1. Yesu wa vhuthu, ndi muthu wau,
Ndi fulufhela tshilidzi tshau
Ndi tshi humbela
ha iwe, Murena.

2. Yesu, U ntshidze zwivhini zwothe.
U nkhathutshele, U ntanzwa tshothe,
Ndi pfumelelwa
nga iwe, Murena.

3. Yesu, U ndaye nga Muya wau;
U di ndededza ndilani yau,
U di ntsendedza
ha iwe, Murena.

4. Yesu, U mfunze mafhungo au,
Ndi vhe a pfaho milayo yau;
Ndi si fhambane
na iwe Murena.

5. Yesu, U ndide, ndi milingoni
Nga duvha livhi na mivhangoni.
Ndi do zwi kunda
nga iwe, Murena.

6. Yesu, U ndwele nga maada au;
Khomboni dzothe ndi nwana wau;
Ndi di shavhela
ha iwe, Murena.

7. Yesu, mphumudze nga vhuthu hau;
Zwililo zwanga zwi phanda hau.
A nyawedzaho
ndi iwe, Murena.

8. Yesu, ntswikise mudini wau
Hayani hanga ndi nduni yau
Hune nda dzula
na iwe, Murena.

Yesu wa vhuthu ndi muthu wau