Menu Close

Wa Zi Twal Izono Jesu

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Iculo Le 54

1 Wa zi twal' izono, Jesu,
Zi nge 'zono zako;
Wa hlaul' icala, Jesu,
Li nge 'cala lako. +

2 Wa bu' umuntu o nosizi,
U ngonanga wena;
La palal' igazi Lako,
U Lungile wena. +

3 Lezo eza balwa kuwe
Za z' izono zethu
Lel' ela hlaulwa uwe
La licala Lethu. +

4 Se ku khon' ukuyekelwa
Ngobuhlungu bako;
Zonk' izono zi nga hlanzwa
Egazini lako.

Wa Zi Twal Izono Jesu