Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 rating, 1 votes)
Loading...

Vuthisa Jesu umlilo

1. Vuthisa, Jes' umlilo wakho,
Wez' ukuphonsa emhlabeni,
Usithelel' uthando lwakho,
Sivuthe njalo emoyeni.

2. Ikhona kumbe inhlansana
Efihlwe khona emlotheni;
Vuthela, Nkosi lomlwana,
Uvuthe njalo enhlizweni.

3. Uwenze lowomlilo wande,
Afudumal' osepholile;
Nezitha zethu sizithande
Ngothando esilutholile.

5. Usheshe uze kithi, Nkosi,
Siyaluding' uthando lwakho.
Sophule, Jesu, Kulengozi
Phuthuma ngobubele bakho.

6. Sibe-namandl' okuhambisa
Indaba yakho emhlabeni.
Sengathi ungabasindisa
Abantu abasezonweni.

8. Nanggomhla siyoshiy' umhlaba,
Lomlil' uvuthe elathini;
Singabi-nakho ukwesaba,
Mhla sizobizwa eNkosini.

V

Vuthisa Jesu umlilo