Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vum' UJesu, Vuma Njalo

1 VUM' uJesu, vuma njalo,
Vum' uthando lol' analo;
Thina esasinda ngaye,
Size kuye.

2 Ngal' igazi wasizuza,
Naz' izono wazisusa,
Sisandinda wasimisa,
Simdumise.

3 Nasehlane wasihola,
Nangemana wasihlola;
Kuyo yonk' indlela yakhe
Hub' okwakhe.

4 Nans' iNkosi, siyibona,
Ifikile kwelakhona,
Vuma nangomoya, uthi,
Baba, Nkosi.

5 Vum' uJesu, vuma njalo,
Vum' uthando lol' analo;
Vuma esasinda ngalo,
Vuma njalo.

Vum' UJesu, Vuma Njalo