Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 rating, 1 votes)
Loading...

Vukani, bandla-bo

1 VUKANI, bandla, bo, nilaleleni
na?
Anikamuzwa yin', uMoy' omusha
lo?
Usemhlabeni la; somthola nini
Na?
Nang' uMthokozisi.

Refrain:
Ngemple' usemhlaben', uvela
ezulwin'
Uyakuhlanza konke okusenhli-
zýweni',
Siyoba-mhlophe qwa?
Sohlanzwa yebo na?
Nang' uMthokozisi.

2 O, sekusile-bo; kwaqala khona-le
Lapho ngePentekost',
Kwakhanya
Kwathi nge;
Kwath' eJerusalem babonga
bath',
Ehe,
Nang' uMthokozisi – Refrain

3 Yebo, ukhona lo nakhona-
lapha-nje,
Size sinqob'izitha zethu zonke
nya:
Masigcwalise swi, sigcinwe
sithi
nge;
Nang' uMthokozisi. – Refrain

4 Nanamhla umi nqo, use-
namandla nya
Uyasihlanzisisa sibe-mhlophe
qwa.
Phaphama, wena, mngan', ukuze
masinyan',
Nang' uMthokozisi. – Refrain

Vukani, bandla-bo