Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMTHIMBA

1 Ikhonn'indawo emthimben'o-mkhulu,
Ebukhosini bukaNkulunkulu.
Ngena,ngena!
Indawo isekhona

2 Sekuntambama,seliyakushona,
Nank'amathunzi asemade wona.

3 Indlu yomthimba isivunuliwe,
Isiyagcwala,ngene,umenyiwe.

4 Umnyango nanku usuvulekile,
Sheeshis ungene,sebekubhekile.

5 Lomkhos'ongaka uhlatshelwa wena,
Owabhunguka,usubuya njena?

6 Namp'abasezulwini bakuqhweba,
Basinga,yebo,nampo bayageba.

7 Osadelayo,maye,uzokhala,
\Usivulele,Nkosi!\Iyalwala.
Maye,maye!Indawo ayisekho!

UMTHIMBA