Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UKUVALELISANA

1 Sesiyahlukana nani,
Kumbe singasabonani,
Hambanini kahle kahle,
Um'sa wakhe uniphahle.

2 Inhliziyo idabuka,
Ngoba nina niyemuka;
Kepha asinakunqaba,
Kuhlukanwa kulomhlaba.

3 Lapho senihamba khona,
'Nkosi ibe-nani yona,
Inilonde endleleni,
Inigcine esandleni.

4 Masikhumbulane njalo
Ngomthandazo ngokombalo
Sihlangene emoyeni,
Nxa sihlala othandweni.

5 Naphakade sobonana,
Abangcwele bohlangana
Mhla uJes' ebuth'abakhe,
Khona ezulwini lakhe.

6 Siyaphinda sisho futhi,
Lelilizwi elokuthi:
\Hambanini kahle kahle,
Um'sa wakhe uniphahle.\

UKUVALELISANA