Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Taba tsa Modimo

1 Taba tse molemo tsa evangedi,
Ha di le khodisa, le di thabela,
Na le ka di loba jwang, badumedi?
Tsohang! Bahetene hle ba timela.
Mang le mang ya rapelang lebitso la morena
O tla bolokeha.

2 yang le tumiseng taba tsa topollo
Rato la Jesu le se nang ho fela;
Kajeno ha le fumane bophelo.
Hwang: bahetene hle ba timela.
Empa ba ka rapela jwang,
Eo ba sa kang ba dumela ho eena?

3 Se qeneheleng see le nang le sona,
Se ntsheng ka thabo, le se nstheng ka matla,
Se hlokwa jwale ke eena morena!
Oho! Bahetene ba timela.
'Me ba ka dumela jwang ho eo ba sa kang ba utlwa ditaba tsa hae?

4 O, ke lehlohonolo le lekakaang,
Morerong o mokalo ha re batlwa!
Balopollwa, na re ka timana jwang?
Boning, bahetene hle ba timela.
Na ba ka utlwa jwang
Ha 'moledi a le sieo?

Qetello
Maoto a ba bolelang evangedi ya khotso
A matle hakakaang!
Maoto a ba bolelang tsa evangedi
Ya taba tse molemo.

Leave a Reply

T

Taba tsa Modimo